Pressemeddelelse fra Vejle Kommune sendt kl. 08:35 onsdag d. 29. januar 2014Skoler i Vejle tager forskud på folkeskolereformen

En længere og mere varieret skoledag er et centralt element i den nye folkeskolereform, der træder i kraft d. 1.8. Men hvordan skaber man en mere varieret skoledag i praksis? Det har fem skoler i Vejle Kommune nu fået penge til at afprøve før reformen træder i kraft.Når landets mange skoler d. 1. august tager hul på den nye folkeskolereform er et centralt element i reformen, at børnene skal gå længere tid i skole, end de har været vant til. Men samtidig skal undervisningsdagen være mere varieret end den er i dag.

Sammen med 74 andre skoler rundt i landet, har fem skoler i Vejle Kommune fået penge til at afprøve, hvordan det i praksis kan lade sig gøre. Pengene kommer fra Undervisningsministeriet pulje til forsøg med en længere og mere varieret skoledag.

 

Chef for Uddannelse & Læring i Vejle Kommune Anette Jensen udtaler:

 

”Jeg er rigtig glad for at fem af vore skoler har fået del i projektmidlerne fra Undervisningsministeriet. De erfaringer, disse skoler gør sig, vil alle de andre skoler her i kommunen kunne bruge.

Samtidig glæder jeg mig også til at se resultaterne fra de mange projekter, som finder sted på landets andre folkeskoler. Der vil helt sikkert være noget for os i Vejle at hente, ligesom skoler andre steder i landet kan høste af vore erfaringer.”

 

Forsøgene foregår fra 1. februar til 30. april. Antallet af projektuger varierer fra skole til skole.

 

I Vejle Kommune har

 • Bredagerskolen fået penge til afprøvning af nye motiverende og innovative læringsformer, således at progression fra den lærerstyrede til den innovative og projektorienterede læringsform tydeliggøres. I projektperioden prioriteres bevægelse i fagene og samarbejde med lokale virksomheder vægtes. I projektperioden udvides skoleugen med 3-5½ time pr. uge for eleverne.
 • På Novaskolen afprøves FABlab-undervisningen i to forløb. FabLab-undervisning er en tværfaglig, teknologibaseret og problemorienteret undervisning. Målet er, at eleverne oplever en mere varieret skoledag med større motivation og trivsel. I forsøgsugerne udvides skoleugen med 2 lektioner for målgruppen.
 • Bredsten- Gadbjerg Skole har fået midler til i projektperioden at afprøve ”coaching” med eleverne i udskolingen, som et led i den understøttende undervisning. Eleverne skal i forløbet lære at coache hinanden i fysikundervisningen. Coachingen skal medvirke til, at eleverne selv tager et større ansvar for deres læring. Skoleugen udvides med en fysiklektion for alle deltagende elever i forsøgsperioden.
 • Gårslev skole har fået penge til afklaring af didaktiske og praktiske spørgsmål og problemstillinger ved en længere skoledag. Der er fokus på teamsamarbejde og elevernes erfaringer. Skoleugen vil i projektperioden blive udvidet med 6 lektioner.
 • Mølholm skole fået midler til at sætte fokus på opkvalificering af pædagogernes arbejde i indskolingen i forhold til folkeskolereformen. I forsøgsperioden udvides skoleuge med 8 lektioner.

Skolerne i Vejle Kommune fik i alt 518.000 kr. fra Undervisningsministeriet pulje.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) vil yde processtøtte undervejs og gennemføre en tværgående opsamling af erfaringerne fra udviklingsprojekterne. Erfaringerne præsenteres blandt andet i en række workshops i maj 2014 og Undervisningsministeriets hjemmeside.

 

Fakta om Undervisningsministeriet pulje:

Til at understøtte kommuner og skoler med at omstille sig til en længere og mere varieret skoledag har Undervisningsministeriet etableret en pulje på i alt 20 mio. kr. til kommunale udviklingsprojekter. Kommunerne har fået støtte til forsøg i foråret 2014 med:

 • arbejde med varierede undervisningsformer, samarbejde mellem lærere og pædagoger m.v., jf. intentionerne bag den nye tid til understøttende undervisning, som indføres fra skoleåret 2014/2015
 • motion og bevægelse i gennemsnitlig 45 minutter om dagen
 • lektiehjælp og faglig fordybelse
 • større inddragelse af lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts og foreningsliv, kunst- og kulturskoler og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler.


Kontaktinformation:

Kontaktinfo:

For mere viden om de enkelte projekter:

 • Bredagerskolen: Skoleleder Bente Søndergaard tlf. 21 34 15 23
 • Novaskolen: Skoleleder Susanne Fjeldgaard Kristensen tlf. 76813703. eller Viceskoleleder Anders Harfot tlf. 29119405
 • Bredsten Gadbjerg skole: Skoleleder Joan Østergaard Henriksen tlf. 76814140 eller Viceskoleleder Egon Munk-Andersen tlf. 76814140 eller Afdelingsleder Thomas Toudal Jørgensen tlf. 76814140
 • Gårslev Skole: Skoleleder Jan Poulsen tlf. 20 27 80 84 eller afdelingsleder Lene Skade 24668082
 • Mølholm skole: Skoleleder Kristian Pedersen tlf. 2327 6661 eller ledende pædagog Anita Jonsson tlf 21682524

For mere viden om Vejle Kommunes arbejde med skolereformen generelt:

 • Anette Jensen Chef for Uddannelse & Læring tlf. 21201402