Pressemeddelelse fra Spinderihallerne sendt kl. 15:10 mandag d. 3. september 2012

Vedhæftede filer:


Udstilling i Spinderihallerne - Barnets Stemme

Barnets Stemme – udstilling i Spinderihallerne i Vejle

 

 

Kunst, café-møder, forskning og facebook – Projekt ”Barnets Stemme” er tænkt som et socialt design, hvor alle kan bidrage til løsninger for de mest udsatte børn i Danmark. Udstilling i Spinderihallerne 6. – 21. september. Barnets Stemme – udstilling i Spinderihallerne i Vejle

Kunst, café-møder, forskning og facebook – Projekt ”Barnets Stemme” er tænkt som et socialt design, hvor alle kan bidrage til løsninger for de mest udsatte børn i Danmark. Udstilling i Spinderihallerne 6. – 21. september. 

 

Det hele startede med et spørgsmål på en biltur til København: Hvor er barnets stemme i alt det her? Hvorfor er der ingen som har talt med børnene? Baggrunden for at faglig Leder Sanne Juhler Hansen og billedkunstner Lene Juhler stillede hinanden dét spørgsmål, var den såkaldte Brønderslev-sag, hvor 10 søskende i en længere periode havde været udsat for massiv omsorgssvigt, vanrøgt og voldtægt. Børn, der ikke kun blev svigtet af forældrene, men også af alle dem, der vidste det og alligevel ikke gjorde noget. Da de to søstre nåede København havde de formuleret projekt "Barnets Stemme".

 

 

Siden er det gået stærkt. Søstrene stifter efterfølgende en frivillig forening, opretter hjemmesiden www.barnetsstemme.dk og en facebookgruppe, det første af seks faglige cafémøder er afholdt med 170 deltagere, der er tilknyttet 20 ambassadører, som bakker op om projektet. Bl.a. formand for Børnerådet Lisbeth Zornig Andersen, stifter af delebarn.dk og forfatter René Toft Simonsen og formand for ”Børns Vilkår” Peter Albæk. Den 6. september er der fernisering på vandreudstillingen ”Barnets Stemme”, der består af fire store installationer i maleri, ord og scenografi, skabt af Lene Juhler, og alle med barnet i centrum.

 

Én ting er teknologisk hardware, men hvad med alle de følelser, tabuer og fortrængninger, der kan være forbundet med at involvere sig i misbrugte børns vilkår?

 

Kunst åbner sjæle

”Min intention med malerierne er at skabe et barndommens rum”, siger billedkunstner Lene Juhler. ”Kunstens styrke er, at den er i stand til at formidle ubærlig smerte og sorg på en måde, så vi som beskuere kan rumme dét, vi ser og føler. Kunsten er hjælperen, som åbner os, så vi bliver mere modtagelige for den oplysning og information, der kører parallelt i installationernes høretelefoner. Billeder og ord kan noget forskelligt, og når de to fagligheder mødes, opstår der nye måder at involvere mennesker på, så der måske kan produceres nye løsninger på komplekse sociale problemer”.

 

”Vi ønsker ikke at pege fingre af nogen. Formålet med ”Barnets stemme” er at vise, at vi alle – du, jeg, familien, naboen, skolelæreren, embedsmanden, politikeren og ministeren, kan gøre noget, hvis vi møder et barn, der har brug for hjælp. Projektet vil være med til at holde den offentlige samtale i gang, så vi som samfund kan se os selv i øjnene, fordi vi gør, hvad vi kan. Faktisk, er du kun tre klik med musen fra at kunne gøre en forskel”, siger Faglig Leder af projektet, Sanne Juhler og henviser til hjemmesiden www.barnetsstemme.dk, hvor alle borgere får anvisninger i, hvordan man kan underrette sin bekymring om børn, der mistrives.

 

 

Socialt design

I innovationsmiljøet Spinderihallerne tror man på søstrenes idé om at designet bag ”Barnets Stemme” kan overføres til andre områder, hvor der er brug for at tænke nyt og ændre på praksis. ”Det giver go’ mening, når Sanne og Lene Juhler kalder dét, de laver i ”Barnets Stemme” for socialt design, siger Eva Sommer, ansvarlig for Kunst og Erhverv i Spinderihallerne. ”Socialt design fokuser netop på at skabe nye løsninger på sociale problemer og er kendetegnet ved at involvere mange forskellige mennesker og fagligheder i processen. Projekt ”Barnets Stemme” er tilsvarende tænkt som et åbent system, hvor alle sfærer og fagligheder kan mødes for at dele viden og mærke efter, til cafémøderne, på facebook eller foran Lene Juhlers billed-installationer. Projekt Barnets Stemme skaber både nye rum og nye relationer, det er vigtige forudsætninger for nye løsninger”, slutter Eva Sommer.

 

Udstilling i Spinderihallerne

Der er fernisering på vandreudstillingen ”Barnets Stemme” i Spinderihallerne i Vejle den 6. september 2012 Kl. 16.00. Formand for Børnerådet Lisbeth Zornig er hovedtaler og snoren klippes af formand for Børne- og Ungeudvalget i Vejle Kommune Dan Skjerning og Formand for kulturudvalget i Vejle Kommune Dan Arnløv. Alle er velkomne.

 

Udstillingen ”Barnets Stemme”:

Sted: Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle.

Hvornår: 6. – 21. september.

Tidspunkt: mandag-onsdag kl. 9.00-17.00, torsdage kl. 9.00-18.00 og fredage kl. 9.00-15.00.

Gratis adgang.

 

Udstillingen ”Barnets Stemme” skal efterfølgende rundt i Danmark, til Grønland og Bruxelles.

 

Sanne Juhler er blevet medlem af Tænketanken ”Social Innovationsforum”, stiftet af Lisbeth Zornig Andersen.

 

Vejle Amts Folkeblad/VAF Fonden har udgivet et tillæg med artikler og interviews om projekt ”Barnets Stemme”, som kan downloades her: http://livebook.dk/livebook.php?book=vaf_barnetstemmeKontaktinformation:

Faglig Leder Sanne Juhler: sanne@juhlerhansen.dk, tlf. 2941 3208

Billedkunstner Lene Juhler: mail@lenejuhler.dk

Eva Sommer Hansen, Spinderihallerne: EVSHA@vejle.dk, tlf. 7681 1855