Pressemeddelelse fra Kommunikation - Lyngby-Taarbæk Kommune sendt kl. 13:59 fredag d. 14. august 2015Alle lærere, pædagoger og ledelser fra skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune er på skolebænken i sommerferien

Alle lærere, pædagoger og ledelser fra skolene i Lyngby-Taarbæk kommune skal sikre endnu bedre læring til eleverne. De skal derfor møde James Nottingham, der er grundlægger af Challenging Learning. 

Lyngby-Taarbæk Kommune har et ambitiøst skolevæsen, der lægger vægt på at være på forkant med den pædagogiske udvikling, for at kommunens børn og unge bliver så dygtige som de kan. Med skolereformen er Fælles Mål justeret, og der er kommet større fokus på læringsmålsstyret undervisning. For at understøtte ledere, lærere og pædagoger i at nå reformens mål suppleres den strategiske skoleudvikling med tiltaget Synlig Læring, hvor eleverne bliver mere bevidste om, hvad de skal lære, hvordan de lærer det, og hvornår de har lært det.

 

Torsdag d. 6. august er alle de ansatte i skolerne samlet til Foundation Day i Virumhallerne til fem sessioner, hvor de blandt andet skal præsenteres for den forskning, der ligger til grund for Synlig Læring. Det gøres af grundlæggeren af firmaet Challenging Learning, James Nottingham, med afsæt i 15 års forskning i, hvad der fungerer. Hvad er det, der især gør en forskel for elevernes læring?

 

Centerchef for Uddannelse og Pædagogik i Lyngby-Taarbæk Kommune, Erik Pedersen, står i spidsen for udviklingsforløbet og fortæller, hvorfor kommunen deltager: ”Kort fortalt går ”Alle elever skal lære at lære mere” ud på at holde fokus på, at succeskriteriet i folkeskolen er læring, og at alle elever har en progression i læring, så de hele tiden bliver dygtigere i forhold til deres eget udgangspunkt. Fokus er ikke kun på, om der gennemføres timer og undervises, men om eleverne rent faktisk lærer og udnytter deres potentiale. Det kan lyde banalt, men for hver lærer er der faktisk rigtig mange elever, fag og mål at holde styr på. Synlig Læring giver et mindset, et sprog for læring og redskaber til både børn og voksne, så vi sammen kan skabe mest mulig læring. Eleverne skal være optaget af deres læring og bevidste om deres læringsmål, og de skal hele tiden modtage feedback fra de voksne.”

 

Det kan lyde stort, at det er alle skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune, der deltager, men det er faktisk endnu større. Fire kommuner, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal med i alt 52 skoler er i gang med dette fælles kompetenceløft af 3.000 medarbejdere, der arbejder med i alt 27.000 elever.

 

Udviklingsforløbet strækker sig over tre år, hvor lærere, pædagoger og ledelser løbende uddannes og arbejder konkret med Synlig Læring i alle klasser, på alle klassetrin, for alle elever. Skolernes ledelser er også gennem uddannelsesforløb, så de kan skabe de bedst mulige rammer for Synlig Læring.

 

Men virker det så også i Lyngby-Taarbæk? Bliver vores børn rent faktisk dygtigere? Får de lært mere?

 

Synlig Læring bygger på, hvad vi ved virker i forhold til læring, men bygger også på, at der hele tiden samles op på, om eleverne rent faktisk har nået de mål, der er sat. Dette sker ved løbende feedback og sparring med eleverne, mellem lærere, pædagoger og ledelser, og ved målinger undervejs, hvor der er fokus på om undervisningen og rammerne for undervisning på de enkelte skoler fører til læring hos eleverne.

 

Det bliver synligt både for den enkelte elev, for forældre, for lærere og pædagoger og skoleledelser, om målene med tiltaget nås. Målet er i sidste ende, at alle børn lærer mere, at der skabes bedre resultater til afgangsprøver og nationale test, at andelen af svage elever mindskes, og andelen af de dygtigste elever øges.

 

”Målet er svært at være uenig i”, siger centerchef Erik Pedersen, ”selvfølgelig er meningen med skolen, at børn skal lære fag og metoder. Men det kan alligevel være meget vanskeligt at få det til at ske. Derfor er det vores pligt at være nysgerrige på, hvad der virker, og bruge det, ligesom vi skal have mod til at se på fejl, lære af dem og ændre praksis.”Kontaktinformation:

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til

 

 

Erik Pedersen

Centerchef for Uddannelse og Pædagogik

 

Direkte tlf. 45973063