Pressemeddelelse fra Kommunikation - Lyngby-Taarbæk Kommune sendt kl. 11:28 fredag d. 18. september 2015

Vedhæftede filer:


4 kommuner får gode råd, viden og hjælp til nytænkning fra stærke profiler fra det private erhvervsliv, uddannelsesforskning, ministerium, teater og ledelsesfeltet.

Den store uddannelses- og udviklingsindsats i Gladsaxe, Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk ”Alle børn skal lære at lære mere” for i alt 27.000 børn og 3000 medarbejdere, har fået et Advisory Board. Boardet består af så markante profiler som direktør for SFI Agi Csonka, professor Dorte Staunæs, dekan Tove Hvid Persson, teaterdirektør Martin Lyngbo, post Doc Klaus Majgaard, underdirektør Charlotte Rønhof og afdelingschef Arne Eggert.Folkeskolen skal blive bedre. Lærere og pædagoger skal blive dygtigere til at lære det enkelte barn at lære mere, og det stiller store krav til både medarbejdere og ledere i og omkring skolerne. ”Derfor er det også nødvendigt, at vi tør lade vores fælles indsats se efter i sømmene, og at vi får gode råd og viden fra de bedste. De skal udfordre os gennem drøftelser, give inspiration, bidrage med viden og andre kompetencer end de, der allerede er på skolerne og i de kommunale forvaltninger, og de skal hjælpe os med at se udviklingsforløbet i et bredere samfundsmæssigt perspektiv. Jeg er rigtigt glad for at syv så indsigtsfulde, men også travle mennesker vil bidrage til vores udviklingsforløb”, fortæller formand for direktørgruppen i 4Kommunesamarbejdet, Børne- og Kulturdirektør Klaus Nørskov fra Gladsaxe Kommune.

 

Alle elever skal lære at lære mere. Det er succeskriteriet for indsatsen. Vi skal udvikle skolerne på baggrund af den til enhver tid bedste og forskningsbaserede viden inden for lærings- og ledelsesområdet.

Vores 4 kommuner arbejder med Synlig læring, der bygger på omfattende forskning; 900 metaanalyser, der er baseret på 60.000 undersøgelser, hvor 245 millioner elever og lærere verden over har deltaget. Al den viden er samlet af den New Zealandske forsker John Hattie.

 

”Jeg er som direktør for en forskningsinstitution stærkt optaget af, hvordan man kan udvikle et bedre samspil mellem forskning og skoleudvikling, og som formand for Rådet for børns læring, er jeg altid interesseret i at høre om, hvordan man arbejder med udvikling i praksis. Derfor er dette udviklingsforløb dobbelt interessant for mig at følge, og jeg håber at kunne gavne med den viden jeg har fra både forskningen og fra vores arbejde i Rådet.", siger Agi Csonka, direktør for SFI og formand for Rådet for Børns Læring.

 

De 4 kommuner løfter i flok og forventningerne er, at vi sammen har en bedre mulighed for at nå målet om, at alle børn skal lære at lære mere, men vi er også klar over, at den forandring vi sigter mod, ikke bare skal ske gennem ændret praksis i klasselokalerne. Det forudsætter også en ændret ledelse og en ændret måde at organisere sig på. Alle fra øverste ledelse til de seneste ansatte lærere, pædagoger og alle elever er med. Derfor er det også med stor glæde, at vi nu har startet et samarbejde med vores nye Advisory Bord, og via det slår dørene op for gode råd og ny viden fra omverdenen.

 

 

Advisory Board består af:

 

Agi Csonka, direktør for Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) og formand for Rådet for børns læring.

Klaus Majgaard, tidligere Børne- og Ungedirektør i Odense Kommune og kommunaldirektør i Furesø Kommune. I dag post Doc på CBS og underviser bl.a. på MPA-uddannelsen.

Tove Hvid Persson, dekan under Professionshøjskolen UCC.

 

Dorte Staunæs, professor MSO, ph.d. og leder for forskningsprogrammet Organisering & Læring på Institut for Uddannelse.

 

Martin Lyngbo, teaterdirektør på Mungo Park.

 

Charlotte Rønhof, underdirektør i Dansk Industri.

 

Arne Eggert, afdelingschef for Afdeling for Børn og Grundskole, Ministeriet for Børn og Undervisning.

 

FAKTA om Synlig Læring:

Tilgangen er kort fortalt et systematisk arbejde med fem elementer, der ifølge undersøgelserne ser ud til at have størst betydning for læring.

Tilgangen synlig læring knytter sig ikke til særlige fag, men er en tilgang med en række værktøjer og tankegange, der er brugbare i læring generelt.

 

Nyttige link:

http://challenginglearning.com/

 

http://visiblelearningplus.com/ - Visible Learning Plus er den eksterne aktør på projektet.

 

https://vimeo.com/123777085 - se videoen, hvor de fire skolechefer fortæller om det fælles arbejde.Kontaktinformation:

Børne- og Kulturdirektør Klaus Nørskov, Gladsaxe Kommune

Direkte: 23 32 54 78

klaus.norskov@gladsaxe.dk